Príchytka

Príchytka
rozmer jednotka balenie vaha karton Kód kod D
20 ks 100 0,010 0,03 PRP020 20
25 ks 100 0,015 0,04 PRP025 25
32 ks 50 0,020 0,05 PRP032 32
Popis
Späť